ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2024

Εν μέσω πλήθους πιστών επανηγυρίσθη και εφέτος η εκ νεκρών Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το Άγιον Πάσχα των Ορθοδόξων!
Εις την Ι. Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων,κατά την Θ. Λειτουργίαν της Αναστάσεως,το μεσονύκτιον του Μ.Σαββάτου,εν τω Μητροπολιτικώ Ιερώ Ναώ του Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου,προέστη ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ο οποίος προεξήρχε και κατα τον Εσπερινόν της Αναστάσεως, σήμερον Κυριακήν του Πάσχα, 5ην Μαίου 2024.

Τα Πασχαλινά αυγά διενεμήθησαν κατ’αμφοτέρας τας Ι. Ακολουθίας, επηκολούθησε δε και εόρτιον Πασχαλινόν γεύμα εις το ειδυλλιακόν εστιατόριον των προπόδων του δασώδους λόφου του Αγίου Γεωργίου Κουδουνά Πριγκήπου με την συμμετοχήν πλειάδος ενοριτών της νησου καθώς και του Εντιμ.κου Δημάρχου των νήσων Ercan Akpolat μετά της οικογενείας του.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Πρίγκηπος, Άγιον Πάσχα 2024