ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, χθές Δευτέραν, 18ην Δεκεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν του Φαναρίου κατά την τελεσθείσαν Θ. Λειτουργίαν, χοροστατούσης, μετά συγκινήσεως και βαθείας προς Θεόν ευχαριστίας, της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχουκ. κ. Βαρθολομαίου εξ αφορμής της συμπληρώσεως πεντηκονταετίας από της εκλογής αυτού εις Μητροπολίτην του Θρόνου υπό τον τίτλον Φιλαδελφείας (18 Δεκεμβρίου 1973).

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, επ’ ευκαιρία της χθεσινής ευχαριστιακής ημέρας, εμνήσθη και της προσωπικής του συμπροσευχής κατα την μεγάλην εορτήν των Χριστουγέννων του έτους 1973, καθ’ήν ετελέσθη η εις Αρχιερέα χειροτονία της Α.Θ.Παναγιότητος, του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, υπό του προκατόχου Του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου και των μελών της περί Αυτόν Συνόδου, απάντων προπεμφθέντων πλέον εις την αιωνιότητα, εξού και ο Πατριάρχης, μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως αυτών μετά Αγίων και Δικαίων.

**************

Εξάλλου, ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας,
– Την 6ην Δεκεμβρίου, Τετάρτην, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων του Θαυματουργού, προέστη της Θ.Λειτουργίας εις τον πανηγυρίσαντα Ι. Ναόν της νήσου Χάλκης της Επαρχίας αυτού, παρισταμένων πολλών προς κυνητών εκ των νήσων και του έξωτερικού, της Θ. Λειτουργίας μαγνητοσκοπηθείσης και μεταδοθείσης απο του τηλεοπτικού δικτύου 4Ε, ευγενεί φροντίδι των ευλαβών Θεσσαλονικέων αδελφών κυρίων Αντωνίου και Μιχαήλ Πετροπούλου, την 13ην Δεκεμβρίου.
– Την Κυριακήν των Προπατόρων, 17ην Δεκεμβρίου, προέστη της Θ. Λειτουργίας εις τον Καθεδρικόν Ι. Ναόν της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, τελέσας κατ’ αυτήν και το 40θήμερον μνημόσυνον του πεφιλημένου εις αυτόν, μακαριστού επιφανούς Καθηγητού Ιατρικής Σταύρου Μπαλογιάννη.
-Σήμερα την μεσημβρία, 19ην Δεκεμβρίου, επεσκέφθη εορτίως εις την έδραν του, τον Σεβ. Συροκαθολικόν Γεν. Πρωτοσύγκελλον Τουρκίας κ.Orhan Çamlı, συνοδευόμενος υπό του Διακόνου της Μητροπόλεως κ. Βασιλείου Καρατζίκου. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας εγένετο δεκτός μετά πολλής εγκαρδιότητος, παρεκάθησε δε και εις το προς τιμήν αυτού παρατεθέν γεύμα.
– Την Κυριακήν, 10ην Δεκεμβρίου, ετέλεσε την Νεκρώσιμον Ακολουθίαν του αιφνιδίως θανόντος μ.Γεωργίου Γκιουλέρ, εκ των δραστηρίων Εκκλησιαστικών Επιτρόπων της Κοινότητος Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης, εν τω Ι. Νεκροταφειακώ Ναώ της Θ. Μεταμορφώσεως Σισλή, ομιλήσας καταλλήλως εις το υπερπληρώσαν τον Ναόν και τον περίβολον αυτού εκκλησίασμα.
– Και προς ενημέρωσιν γνωρίζεται, ότι την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 17 ιδίου, την εσπέρα, το τηλεοπτικό δίκτυο ΕΡΤ ΝΕWS και ΕΡΤ1 αντιστοίχως, μετέδώσαν την περί των Πριγκηποννήσων εκπομπήν της δημοσιογράφου κας Σοφίας Παπαϊωάννου,εις την οποίαν συμμετείχε και ο Ποιμενάρχης μας.

Εκ Πριγκήπου, 19 Δεκεμβρίου 2023