ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 05.02.2023

Ο Σεβ.Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, το εσπέρας της χθές, Σαββάτου, 4ης Φεβρουαρίου 2023, επικεφαλής των κατόπιν των προσφάτως διεξαχθεισών μειονοτικών εκλογών αναδειχθέντων νέων Εκκλησιαστικών Επιτρόπων των τεσσάρων Κοινοτήτων της κατ’αυτόν Επαρχίας, εγένετο δεκτός εις ακρόασιν υπό της Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καθ’ ήν παρουσιάσας αυτούς εξητήσατο τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και την ευλογίαν, διά την κατά Θεόν και υπό την προστασίαν της Μητρός Εκκλησίας εκπλήρωσιν του ιερού έργου της επί μέρους Κοινοτικής των διακονίας.


Ο Πατριάρχης, ευχαριστήσας δια την ευλαβή προσέλευσιν, συνεχάρη πατρικώς τας νέας Εκκλησιαστικάς Επιτροπάς απευθύνας πολυτίμους προτροπάς και επιδαψιλεύσας την Πατριαρχικήν Του ευλογίαν.Εξ άλλου, ο Σεβ.Ποιμενάρχης ημών,σήμερον Κυριακήν του Τελώνου και Φαρισαίου, 5ην ιδίου, εχοροστάτησεν εν τω Καθεδρικώ Ναώ της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, απευθύνας προς το πλήρωμα τας προσηκούσας επί τη ενάρξει του Τριωδίου σκέψεις και νουθεσίας του, συναφώς και προς το σωτήριον δίδαγμα της του Χριστού παραβολής του Τελώνου και Φαρισαίου.

Εκ της Ι.Μητροπόλεως,
5 Φεβρουαρίου 2023