ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 10.03.2024


Ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κος Δημήτριος, εχοροστάτησε εις τόν Καθεδρικόν Ναόν της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, κατά τε τας δύο Κυριακάς του Τριωδίου, την του Ασώτου, 3ης Μαρτίου, και της σημερινής, Κυριακής της Απόκρεω, 10ης ιδίου, καθώς και κατά τον Εσπερινόν και την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου των ψυχών, 8ης και 9ης Μαρτίου, τελέσας και το προβλεπόμενον κατά τας ημέρας αυτάς μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των απ’αιώνος κεκοιμημένων προπατόρων ημών εν τη πίστει.


Ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας, την Παρασκευήν, 8ην Μαρτίου, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ι. Βήματος εν τω Καθεδρικώ ωσαύτως Ι.Ναώ της Μητροπόλεως, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, ιερουργούντος, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, του Σεβ.Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
Κατά την εόρτιον ταύτην Θ.Λειτουργίαν επί τη Ι. μνήμη των εν Σεβαστεία τελειωθέντων Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, παρέστησαν ωσαύτως συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Επηκολούθησε δεξίωσις και εόρτιον γεύμα.


Ο Ποιμενάρχης μας, εξάλλου, κατά τας παρελθούσας ημέρας, εδέχθη εις την έδραν του, εκπροσώπους υποψηφίων των κομμάτων Λαϊκού και Εργατικού, εθιμοτυπικώς, εν όψει των επικειμένων Δημαρχιακών εκλογών της 31ης Μαρτίου.
Πρίγκηπος,10 Μαρτίου 2024