ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 21.04.2024

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κος Δημήτριος, κατά τας Κυριακάς Δ’ και Ε’ Νηστειών, 14ης και 21ης Απριλίου, προέστη της Θ. Λειτουργίας εις τους Κοινοτικούς Ι. Ναούς της Επαρχίας του, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης και του Γενεσίου της Θεοτόκου της νήσου Πρώτης αντιστοίχως.
Κατά την σημερινήν Θ. Λειτουργίαν της Πρώτης, ετελέσθη και τό καθιερωθέν κατ’ έτος πάνδημον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των μακαρίων και αοιδίμων Ιεραρχών, κληρικών, Επιτρόπων, Ευεργετών και πάντων των ενταύθα και όπου γής επ’ ελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου κεκοιμημένων γόνων των Πριγκηποννήσων.
Μετά δέ την λήξιν της Θ. ταύτης Λειτουργίας, ο Ποιμενάρχης μας, ανελθών εις το επί του λόφου της Θ.Μεταμορφώσεως Κοινοτικόν Κοιμητήριον ετέλεσε και επί του τάφου των εις αυτό αναπαυομένων πιστών γενικόν Τρισάγιον.

Ο Μητροπολίτης μας, εχοροστάτησεν ωσαύτως εις τον Ι. Ναόν του Γενεσίου της Θεοτόκου της Πρώτης, κατά την Δ’  Στάσιν των Χαιρετισμών της Θεοτόκου, την μεσημβρίαν της Παρασκευής 12ης Απριλίου, και κατα την Ι. Ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου, εις τον Καθεδρικόν Ι.Ναόν της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, το εσπέρας της Παρασκευής, 19ης Απριλίου.

Εξάλλου,ο Ποιμενάρχης μας εδέχθη ευχαρίστως,εις την έδραν του την Πρίγκηπον, την μεν Πέμπτην, 18ην Απριλίου, 80μελή όμιλον μαθητών και μαθητριών του Ζαννείου Προτύπου Γυμνασίου Πειραιώς,με επικεφαλής τον Διευθυντήν αυτού, Ελλογ.Καθηγητήν κ.Ιωάννην Φριλίγκον, και χθές Σάββατον, 20ήν ιδίου, υπέρ 200 μελή όμιλον εκ Καθηγητών και μαθητών του εις την Πόλιν πραγματοποιηθέντος 8ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ».Ο Ποιμενάρχης μας, εις το πρόσωπον του παρουσίασαντος εις αυτόν τους εκλεκτούς συνέδρους και αγαπητούς μαθητάς Εντιμολ. κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου του Ζωγραφείου, καλωσόρισε το συνέδριον εις την Ι. Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων, και εξέφρασε κατα την προσφώνησίν του τα συγχαρητήριά του για τήν,διά του συνεδρίου των αυτού πολύπτυχο επαξία προβολή της ποιήσεως και του συνόλου έργου της λογοτεχνίας του σπουδαίου Έλληνος Γιάννη Ρίτσου, του πονεμένου εκ των περι στάσεων της ζωής ποιητού της Ρωμηοσύνης.
Εκ της Ι.Μητροπόλεως,
21η Απριλίου 2024