ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 24.06.2024

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κος Δημήτριος, την Κυριακήν των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 16ην Ιουνίου, ιερούργησε εν τω Κοινοτικώ Ι. Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης της Επαρχίας αυτού, και ηυλόγησεν ως κατ’έτος,την έναρξιν της θερινής περιόδου η οποία συμπίπτει με τα μεθεόρτια του Αγίου Πατρός ημών Μεθοδίου, Πατριάρχου ΚΠόλεως του Ομολογητού,του Οποίου η καθαγιασθείσα υπ’ Αυτού ειρκτή εις την οποίαν έζησε Θεοφυλακτούμενος κατά την επάρατον περίοδον της Εικονομαχίας, ευρίσκεται υποκάτω του Ι.Ναού του Τιμίου Προδρόμου.

 

Ο Ποιμενάρχης μας, μετά του μικρού ποιμνίου της Αντιγόνης, προσκυνήσας την Ιεράν φυλακήν του Αγίου, επεκαλέσθη την προστασίαν Του και την προς Κύριον μεσιτείαν Του δια την Πόλιν, την νήσον και την Ι. Επαρχίαν Πριγκηποννήσων.


Την Παρασκευήν, 21ην, και το Σάββατον των Ψυχών, 22αν Ιουνίου, ο Ποιμενάρχης μας, εχοροστάτησεν εν τω Μητροπολιτικώ Ι. Ναώ του Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, κατά τον Εσπερινόν και την Θ. Λειτουργίαν αντιστοίχως, τελέσας το Τρισάγιον των Ψυχών και αναγνώσας τα ονόματα των κεκοιμημένων, τρισαγίσας δε επί του τάφου αυτών και τους αειμνήστους προκατόχους αυτού Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων. Κατα το εν τω Κοιμητηρίω της νήσου τρισάγιον, συμπροσευχήθηκαν μέλη της προσφιλούς ημίν Εστίας Θεολόγων Χάλκης Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρον της Εστίας, κ. Νικόλαον Ξεξάκην, Ομ. Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους οποίους εδεξιώθη εν συνεχεία εις την Ιεράν Μητρόπολιν.


Επίσης, ο Ποιμενάρχης μας, χθες, Κυριακήν της Πεντηκοστής, 23ην ιδίου, προέστη της Θ. Λειτουργίας της Μεγάλης εορτής εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ, και του εν συνεχεία Εσπερινού της γονυκλισίας, αναγνώσας και τας προβλεπομένας θεσπεσίας ευχάς.
Σήμερον δε, εορτήν του Αγίου Πνεύματος, Δευτέραν, 24ην λήγοντος, εχοροστάτησεν και αύθις εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Πριγκήπου.
Εκ της Ι.Μητροπόλεως,
24 Ιουνίου 2024