ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 27.02.2024

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, σήμερα Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, την μεσημβρία, εδέχθη εις την έδρα του την Πρίγκηπο, τους Σεβ. Μητροπολίτας Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο και Αιτωλίας καί Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, επικεφαλής πεντηκονταμελούς ομίλου κληρικών, μοναχών και λαϊκών προσκυνητών εκ των Επαρχιών αυτών.
Ο Ποιμενάρχης μας εχαιρέτησε με αισθήματα πολλής αγάπης και τιμής τους Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας με τους οποίους από πολλών ετών συνδέεται πνευματικώς, απηύθυνε δε προς τους τιμίους συνοδούς των, τους προσήκοντας λόγους καλοσωρισμού και σχετικής ενημερώσεως περί της ζωής και μαρτυρίας της κατ’ αυτόν Επαρχίας, δεχθείς εις απάντησιν τους λόγους της ευλαβούς ευχαριστίας και του σεβασμού διά στόματος του νέου Ιεράρχου της Εκκλησίας, Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Οι προσφιλείς επισκέπται, επεσκέφθησαν ακολούθως την Ι. Μονήν Αγίου Γεωργίου Κουδουνά, ο δέ Ποιμενάρχης μας εξενάγησεν τους αγίους Αρχιερείς εις τον περικαλλή Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν του πολιούχου της Πριγκήπου Αγίου Δημητρίου και εις την συνέχειαν συνεγευμάτισαν εις παραλιακόν εστιατόριον, προπεμφθέντες εν τέλει υπ’ αυτού από της προκυμαίας της νήσου.
Εκ της Ι.Μητροπόλεως,
27 Φεβρουαρίου 2024