ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – 27.03.2024

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κος Δημήτριος, κατά τας Αγίας ημέρας της διανυομένης Ιεράς περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής, προέστη εν τω Καθεδρικώ Ι. Ναώ της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, κατά τάς Θείας Λειτουργίας και τας Ιεράς Ακολουθίας ως ακολούθως:
Της Κυριακής της Τυρινής, 17ης Μαρτίου, και του κατανυκτικού Εσπερινού της συγχωρήσεως της αυτής ημέρας.

Κατά δέ την Καθαράν Δευτέραν, εναρκτήριον ημέραν της Αγίας και Μ. Τεσσαρσκοστής, 18ην ιδίου, παρέστη εν Φαναρίω, κατά την ειθισμένην Πατριαρχικήν ακρόασιν της ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου, προς υποβολήν σεβασμάτων και ανταλλαγήν ευχών μεταξύ αυτής και της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, εχοροστάτησεν ωσαύτως εν αυτώ κατά την Ι. Ακολουθίαν της Α’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, το εσπέρας της Παρασκευής, 22ας Μαρτίου, ιερουργήσας επίσης και κατά την Θ. Λειτουργίαν της Κυριακής της Ορθοδοξίας, Α’ Νηστειών, 24ην Μαρτίου, εν τω τέλει της οποίας ελιτανεύθησαν αι Ι. Εικόνες εντός του Ι. Ναού, εις αίδιον ανάμνησιν των απείρων θυσιών των Πατέρων ημών υπέρ της Συνοδικής καθιερώσεως της προς αυτάς προσκυνηματικής τιμής των Ορθοδόξων.
Την δ’ επομένην ημέραν, 25ην Μαρτίου, ο Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης κος Δημήτριος, ετέλεσε και την Θείαν Λειτουργίαν της Μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εν τω Καθεδρικώ αυτού Ναώ.

Εξάλλου, ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας, εξ αφορμής των εγγιζουσών Δημαρχιακών εκλογών, εδέχθη εις την έδραν αυτού εθιμοτυπικώς πλείστους εκπροσώπους κομματικών σχηματισμών, μεταξύ δ’ αυτών και τον υποψήφιον Δήμαρχον του Κυβερνώντος Κόμματος((AKP) διά τα Πριγκηπόννησα κον Uğur Sina Şen, μετά της συζύγου και των συνεργατών του, τους οποίους κατά παράκλησίν των συνώδευσεν και κατά την ακρόασίν των παρά τη Α. Θ. Παναγιότητι, τω Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίω, το απόγευμα της Καθαράς Τρίτης, 19ης λήγοντος μηνός.

Εκ της Ι. Μητροπόλεως,
Πρίγκηπος, 27 Μαρτίου 2024