ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΧ. κας ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κος Δημήτριος, την μεσημβρίαν της σήμερον Παρασκευής, 26ης Απριλίου,εδέχθη εις την έδραν του,την τιμητικήν επίσκεψιν της Εξοχ. κας Λίνας Μενδώνη, Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδος.


Την Εξοχωτάτη κυρία Υπουργό συνώδευαν, ο Εξοχ. Πρέσβυς κος Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη μας, ο Εντιμ. νεοεκλεγείς Δήμαρχος των Νήσων κος Ercan Akpolat και λοιποί συνοδοί.
Μετά της κυρίας Υπουργού, ο Ποιμενάρχης μας είχε εγκάρδια συνομιλία εις το γραφείον του, προσέφερε δε εις αυτήν τον πρό ολίγων μηνών κυκλοφορηθέντα επετειακόν Τόμον της εκατονταετηρίδος της κατ’ αυτόν Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων τον οποίον μετά χαράς απεδέχθη, και ακολούθως εξενάγησεν εις τον Καθεδρικόν Ναόν της Παναγίας της Ελεούσης.


Η κυρία Υπουργός μετ’ ευλαβείας προσεκύνησε την φερώνυμον αριστουργηματικήν Ιεράν Εικόνα της Παναγίας, εκφράσασα ως διαπρεπής συνάμα ειδικός Αρχαιολόγος, τον θαυμασμόν και την συγκίνησίν της δι’ αυτήν.
Την κυρία Υπουργό προέπεμψεν ο Ποιμενάρχης μας μετά πολλής ευχαριστίας.

Εκ της Ι.Μητροπόλεως,
26η Απριλίου 202