ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δρος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δρος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Η Ιερά Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, την πρωία της σήμερον Παρασκευής, 19ης Μαρτίου 2021, δέχθηκε την τιμητική επίσκεψι στην έδρα του, του Εξοχ. Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Δρος κ. Κωνσταντίνου Βλάση, συνοδευομένου υπό των Εξοχ. κ. Μιχαήλ-Χρήστου Διάμεση, Πρέσβεως της Ελλάδος στην Άγκυρα, Ευγενεστάτης κας Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γενικής Προξένου αυτής στην Πόλη και του ιδιαιτέρου του κ. Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου-Παύλου Δριμάλα.

Οι υψηλοί επισκέπται εξέφρασαν την συγκίνησίν των εκ της επισκέψεως της έδρας των ιστορικών Πριγκηποννήσων και του προσκυνήματός των εις τον Ι. Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της νήσου.Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης, ωμίλησε, ξενάγησε και προέπεμψεν αυτούς μετά τιμής και εγκαρδιότητος.