ΜΟΝΗ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΞΙΜΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΣΥΜΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ.(1986)
ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΞΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΣΥΜΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ.(1986)