Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΗΣ Α’ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης μας,  εχοροστάτησεν εν τω Καθεδρικώ Ι. Ναώ της Παναγίας της Ελεούσης, κατά την Ι. Ακολουθίαν της Α’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, την Παρασκευήν, 3ην Μαρτίου, ιερουργήσας εν αυτώ και κατά την τελεσθείσαν Θ. λειτουργίαν της Α’ Κυριακής των Νηστειών, 5ης ιδίου.