Ι. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Κατ’ ανάθεσιν της Α. Θ. Παναγιότητος,του Πατριάρχου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, προέστη εν τη Ι. Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Θείας Μεταμορφώσεως Πριγκήπου, της Θ. Λειτουργίας, επί τη σημερινή πανηγύρει αυτής, ευχηθείς εις το πολυπληθές εκκλησίασμα την διαρκή αίσθησιν του Θείου φωτισμού του Χριστού κατά τας αναποφεύκτους περιστάσεις του βίου και τους προσωπικούς σταυρούς και διαβιβάσας τας πολυτίμους ευχάς του Πατριάρχου, εκτενώς υπέρ ημών πάντων δεηθέντος κατά την Πατριαρχικήν Αυτού χοροστασίαν εν τη φερωνύμω Πατριαρχική Μονή της νήσου Πρώτης.