ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ


Μεσούσης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής,ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κύριος Δημήτριος, ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν της Γ’ Κυριακής των Νηστειών εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, προσκυνήσας μετά του περί αυτόν ευσεβούς πληρώματος της νήσου τον Τίμιον Σταυρόν του Χριστού που είναι της Εκκλησίας το εδραίωμα, των Βασιλέων κραταίωμα και των όπου γής Ορθοδόξων το καύχημα και διάσωσμα!


Η Αυτού Σεβασμιότης, την Παρασκευήν, 2αν Απριλίου, έψαλε την Γ’ Στάσιν των Χαιρετισμών εις τον Ι.Ναόν του Τιμίου Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης, την πρωίαν του Σαββάτου, 3ης Απριλίου, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά της συνοδείας αυτού εις την Αρχιερατικήν επιμνημόσυνον Θ. Λειτουργίαν, τελεσθείσαν εν τη
Ι. Πατριαρχική Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης,ο δ’εσπέρας της Κυριακής, Γ’ Νηστειών, εχοροστάτησε κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν εν τω Ι. Ναώ της Παναγίας Πριγκήπου.