ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Αγ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εις τον ΦΕΡΩΝΥΜΟΝ ΜΗΤΡ. ΝΑΟΝ της ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ και ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ Μητρ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Πρίγκηπος, 25 – 26 Οκτωβρίου 2020. 

Την ιερά μνήμη του πολυφιλήτου του γένους μας Αγίου Δημητρίου  του Μυροβλύτου, εορτάσαμε ευφροσύνως υπό τους θόλους του πανηγυρίσαντος φερωνύμου περικαλλούς Μητροπολιτικού Ναού Του της Πριγκήπου, δοξολογήσαντες τον επουράνιον Θεόν τον δεξάμενον τας ικεσίας μας τη πρεσβεία του ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Του.

Συνλειτούργησαν τιμητικώς οι Σεβ. Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως
και Μαδύτου κ. Στέφανος και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

Κατά το διήμερον 25 και 26 τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου 2020, άγει
τα ονομαστήριά του ο οικείος Ποιμενάρχης μας, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑ

ΛΟΓΟΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Δεχθείς μετά πλείστης όσης συγκινήσεως την ποικίλως εκφρασθείσα ευχετήρια προσευχητική συμμετοχή εις την χαράν των ονομαστηρίων μου μεγάλου αριθμού πολυτίμων αδελφών και φίλων εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, απευθύνω μετά πάσης τιμής και αγάπης εν Χριστώ την εκ βαθέων ευγνώμονα ευχαριστία μου.
Αντεύχομαι ειλικρινώς εις όλους, διαρκή την Χάριν του Μεγάλου Θεού, Του μόνου δυναμένου να μας παραμυθήση, να μας προστατεύση και να μας σώση από πάσης ορατής και αοράτου προσβολής, όπως η της παρούσης παγκοσμίου συγκυρίας, Αμήν.

+ Ο Πριγκηποννήσων Δημήτριος
Ι. Μητρόπολις, 28 Οκτωβρίου 2020