ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΑΛΚΗ

Χάλκη, 0ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, προεξήρχε σήμερα, Τρίτη, 5 Ιανουαρίου του αρξαμένου νέου έτους 2021, των Ι. Ακολουθιών του Μ. Εσπερινού, της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου και του Μ. Αγιασμού της παραμονής των Θεοφανείων, εν τω Κοινοτικώ Ι. Ναώ του Αγίου Νικολάου της νήσου Χάλκης. Εν δε τω τέλει της Θ.Λειτουργίας ετέλεσε τρισάγιον, υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής του πολιού τελευταίου Σχολάρχου της εν αυτή Ι. Θεολογικής Σχολής της Μητρός Εκκλησίας, αοιδίμου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου, με την οποίαν Σχολήν και ερατεινήν νήσον συνεδέθη η σεπτή παρουσία Του επί μίαν πεντηκονταετίαν.