ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΡΙΓΚΗΠΟ ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Εν μέσω πλήθους πιστών εορτάσθη στην Πρίγκηπο η Μεγάλη εορτή των Θεοφανείων, καθ’ήν ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, μετά την υπ’ αυτού τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν και την Ι. Ακολουθίαν του Μ. Αγιασμού, μετέβη εν πομπή μετά του Ιερατείου και των πιστών εις την προβλήταν του Δημαρχείου της νησου και ηγίασε τα ύδατα της ιστορικής Προποντίδος δια της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού,δεχθείς τας θερμάς ευχάς, επί τη εορτή, του παρισταμένου Δημάρχου
των νήσων κ. Erdem Gül.

Τον Τίμιον Σταυρόν ησπάσθησαν από τας χείρας του το πρώτον ανασύραντος Αυτόν κ. Εμμανουήλ Μηνάογλου, δέκα ευλαβείς νέοι, δεχθέντες εν συνεχεία την ευλογίαν και τα συγχαρητήρια του ιερουργήσαντος Ποιμενάρχου.

Ο συμπροσευχηθείς κατά την σημερινήν εορτήν των Θεοφανείων εν Πριγκήπω κ. Κωνσταντίνος Τζιβανίδης, καλλιτέχνης φωτογράφος εξ Αθηνών, συνοδεύσας κατά την προσκυνηματικήν παρουσίαν εις την Πόλιν μας τον Οσιολ.Αγιορείτην Ιερομόναχον π.Επιφάνιον Παντοκρατορινόν, εκάλυψεν ευγενώς την εορτήν φωτογραφικώς.

Εκφράζονται εις αυτόν θερμαί ευχαριστίαι.