ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

 ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ – 27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

EIH ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
28.03.2018 ~ 28.03.2022


Η Α. Σεβασμιότης, ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, σήμερον Σάββατον, 27ην Μαρτίου, ετέλεσε το τριετές μνημόσυνον του προκατόχου του, αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ι α κ ώ β ο υ, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, συμπροσευχομένων των σεβασμίων Ιεραρχών Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου και Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού.

Ο Σεβ. προεξάρχων, εν τω τέλει της Θ. Λειτουργίας, εμνήσθη άπαξ έτι της αρχοντικής παρουσίας, της πνευματικής προσφοράς και της κοινωνικής δραστηριότητος του προώρως μεταστάντος εν Χριστώ αδελφού και προκατόχου του Μητροπολίτου Ιακώβου, συνεπεία των οποίων αρετών και αόκνων ενεργειών του, η Ι. Μητρόπολις Πριγκηποννήσων μεγάλως ευηργετήθη υπό των λίαν επιφανών Ελληνικών οίκων Αθανασίου και Μαρίνης Μαρτίνου, Νικολάου Μάνου, Νικολάου Συρίγου, Ιωάννου Ανδροπούλου, και του μακαριστού Γεωργίου Γυφτάκη, των Μεγάλων Ευεργετών αυτής.

Αιωνία η μνήμη του σεβαστού Αδελφού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, Αμήν.