ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΑΙΩΣ ΜΕΤΑΣΤΑΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, την πρωίαν της σήμερον Σαββάτου, 4ης Μαρτίου, ημέρας της ι. μνήμης του δια των κολλύβων θαύματος του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος, ετέλεσε Τρισάγιον εν τω Ι. Καθεδρικώ Ναώ της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των συνεπεία, του εν Λαρίση, προσφάτως επισυμβάντος τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος βιαίως μεταστάντων αδελφών ημών, αναγνώσας τας νενομισμένας Αρχιερατικάς ευχάς.

Αιωνία αυτών η μνήμη και από Θεού μόνον η παραμυθία εις τους βαρυπενθούντας γονείς και οικείους αυτών. Αμήν.

Πρίγκηπος, 4 Μαρτίου 2023.