ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ KYPOY ΙΑΚΩΒΟΥ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Επί τη σημερινή ιερά μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κύριος Δημήτριος, ως κατ’έτος ετέλεσε τρισάγιον επί του τάφου του προκατόχου αυτού μακαριστού Μήτροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων.

Αιωνία η μνήμη του σεβαστού Αδελφού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, Αμήν.